Skip to main content

Polityka prywatności

Hej! Na tej stronie umieszczamy dla Ciebie zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.createdwithlove.pl
W razie pytań związanych z polityką prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@createdwithlove.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Na początek przedstawiamy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

Dodając komentarz na naszym blogu, zapisując się na nasz newsletter, czy po prostu kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (w jakie zakładki klikasz, ile czasu spędzasz na stronie czy na przejście między poszczególnymi zakładkami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by w serwisie Facebook wyświetlały Ci się spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

DANE OSOBOWE
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest KaFab FIT Katarzyna Mroczek ul. Ogińskiego 1a m. 15 03-318 Warszawa NIP 8262107275.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są osobno do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takiej zgody udzieliłeś wcześniej.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem info@createdwithlove.pl. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

Home.pl – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
UAB MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter,
Wfirma.pl – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
PayU S.A. – w celu przetwarzania płatności za zamówienie,
osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeśli chcesz zapisać się na nasz newsletter, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że zrezygnujesz z jego otrzymywania. Spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując tym samym z otrzymywania newslettera.

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisząc bezpośrednio na adres info@createdwithlove.pl, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć też inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na naszym blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane przekazane podczas dodawania komentarza będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza – spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu bloga.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.